ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FETÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a ZUN TRADE Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 91.; cégjegyzékszám: 01-09-983497; adószáma: 23903399-2-42; közösségi adószám: HU23903399  elérhetőségek: ( info@zuntrade.hu, +36-20-808-95-44); továbbiakban Szolgáltató) és a ZUN Trade Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló)  jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

1.   Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1.   A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.zunstore.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Zunstore wehshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Zunstore wehshopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló   2001. évi CVIII. Törvény („Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2.   A Zunstore wehshopban történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3.   A Zunstore wehshop szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4.   A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a kiszállításig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre.

1.5.   Ügyfélszolgálat:

ZUN TRADE KFT.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 91..

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 09.00-16.00)

Telefon: +36-20-808-9544

Internet cím: www.zunstore.hu

E-mail: info@zuntrade.hu

 

2.   Regisztráció

2.1.   A Főoldalon található „Lehetek tag?” címke alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor fiók létrehozására. Az üres mezők kitöltését követően, a „mehet” gombra[f1]  kattintva érvényesíthető a regisztráció.

2.2.   A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a baloldali menüsor megfelelő pontjának kiválasztásával van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön (info@zuntrade.hu) van lehetőség.

 

3.   Hírlevél

3.1.   A Főoldalon található „adja meg az e-mail címét” mezőt kitöltve vagy bejelentkezést követően a „Hírlevél feliratkozások” menüpont alatt van lehetőség hírlevelünkre feliratkozni.

3.2.   Hírlevélről leiratkozni bejelentkezés után a „Hírlevél feliratkozások” menüpont alatt van lehetőség.

4.   Megrendelés

4.1.   A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk nevéből, illetve leírásából, valamint egyes esetekben a mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná készhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Zunstore wehshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

4.2.   A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

4.3.   A Zunstore wehshopról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a Vásárló számára kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Zunstore wehshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy '1' Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.4.   Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.5.   A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.6.   Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4.7.   Abban az esetben, amennyiben a rendelést a Szolgáltató mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy a Szolgáltató módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre és erről a Vásárlót e-mailben vagy telefonon értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép érvénybe, míg a Vásárló azt vissza nem igazolja. Amennyiben a Vásárló a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelését töröljük. A visszaigazolt rendelést a következő 5 munkanapon belül a Vásárló részére kiszállíttatjuk, amennyiben a rendeléskor ezt a lehetőséget választotta.

 

 5.   Szállítási és fizetési feltételek

5.1.   Szolgáltató a megrendelt árut díj ellenében szállítmányozó cég/csomagküldő cég igénybevételével házhoz szállítja. Belföldi szállítás díjtalan. Külföldi szállítás esetén, az aktuális szállítási díjról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Több termék vásárlása esetén a szállítási díj változhat, erről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót[f3] .

5.2.   A Szolgáltató a rendelés megtételét követően a rendelést a lehető leghamarabb, de maximum 5 munkanapon belül kiszállítja/kiszállíttatja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

5.3.    Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.

5.4.   A megrendelt terméket a Vásárló személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 91. szám alatt. Személyes átvétel időpontjáról a Vásárló és a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon előre egyeztet. Amennyiben a Vásárló a fent említett címen előzetes egyeztetés nélkül kívánja a terméket átvenni, a Szolgáltató nem köteles átadni azt.

5.5.   A Zunstore wehshopban megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

 6.   Elállás joga, módja, következményei

6.1.   Amennyiben a Vásárló a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollévők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A ZUN TRADE Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia. Elállás esetén a ZUN TRADE Kft. követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

6.2.   Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a ZUN TRADE Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

 

7.   Garancia, szavatosság

7.1.   A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Termékeinkre gyártótól függően garanciát vállalunk. Az egyes termékekre vonatkozó granciáról részletesen a termékoldalon tájékozódhat. Termék meghibásodása esetén a korábban említett ügyfélszolgálati telefonszámon illetve ügyfélszolgálati e-mail címen kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A termék garanciális szerviz pontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A ZUN TRADE Kft.-nek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

 

8.  Adatbiztonság és további információ

8.1.   A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.2.   A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.